ildar-k
2/8/2018 - 7:02 PM

Ruby String

# lihtsalt tekstilõigu kuvamiseks pane see jutumärgkide vahele
puts "Niisama tekst"
# Kui tahame panna kaks teksti kokku siis saab seda teha pluss märgiga
puts "See on esimene pool lausest" + " ja see on teine pool lausest."
# pmst saab teha ka sama liitmistehet ka muutujatega, mille väärtus on tekst
firstHalf = "It was the best of times."
secondHalf = "It was the worst of times."
puts firstHalf + " " + secondHalf

# muutuja klassi määramiseks kasuta .class
firstHalf.class
# Kui mul on vaja leida, mis meetodid toimivad antud muutujaga siis kasuta .methods
firstHalf.methods

# Üks muutuja ei määra teist muutujat, näiteks ei saa teha muutuja1 = muutuja2. Muutuja 2 väärtus on sel juhul muutuja1 väärtus, mis on sellele antud: string, number, Boolean jne.

# Kui tahan paigutada muutuja väärtust stringis siis kasutan #{} Selle nimetus on string interpalation. PS see ei toimi kui tegu on üksikute jutumärkidega. Peavad olema topeltjutumärgid
puts "One of the most quoted lines from Charles Dickens book \"the tale of two towns\" is \"#{firstHalf} #{secondHalf}\""
# Kui meil on vaja kasutada jutumärke jutumärkide sees, siis tuleb kasutada kas erinevat sorti jutumärke, või sisemised jutumärgid ära escape'da \

# Mõned meetodid mida kasutada:
# annab muutuja pikkuse tähesümbolite arvus. Tühimike loeab Ruby ka
firstHalf.length
# Kontrollida, kas tegu on tühja elemendiga, hea kontrollimaks tühimike olemasolu
firstHalf.empty?