andilabs
9/9/2013 - 9:20 PM

R: fast counting, aggreagating of values in data frame http://www.miskatonic.org/2012/09/24/counting-and-aggregating-r

R: fast counting, aggreagating of values in data frame

http://www.miskatonic.org/2012/09/24/counting-and-aggregating-r

library(plyr)
#zwroci tabele zawierajaca w pierwszej kolumnie liczbe ile-krotnie strona zostala oceniona, a w drugiej ile stron z calego zbioru dotyczyla tylokrotna ocena.

count(count(d_eval,"document_id"),"freq")