michalsimon
11/20/2013 - 9:16 AM

Sprawdzanie zmian w repozytorium GIT

Sprawdzanie zmian w repozytorium GIT

git log

git log –pretty=oneline –abbrev-commit //z formatowaniem

git log -p //lista zmian