vordan
1/16/2016 - 10:37 AM

Export на ценовник од Google Spreadsheet за web сајт на Инфопројект

Export на ценовник од Google Spreadsheet за web сајт на Инфопројект

- Во Google Spreadsheet, избери File->Download as->Web page (zip)
- Отпакувај го зипот
- Отвори го фајлот со ценовникот (нпр. основни-модули.html)
- Отвори го фајлот resources/sheet.css и копирај ја целата содржина (вообичаено, има еден ред)
- Во датотеката со ценовникот
  - Стави таг <style type="text/css">
  - На почетокот, вметни го копираниот CSS
  - После тоа, вметни го следниов код:
   .waffle {overflow-x:scroll;overflow-y:visible;width:100%;margin-left: 238px;}
   th:first-child, thead {display:none;}
   td:nth-child(2) {position: fixed;left:0;width:307px;height:inherit;}
  - Затвори го тагот </style>
  - Избриши го првиот ред (почнува со <meta...
  - Избриши го JavaScript кодот во датотеката на ценовникот
- Датотеката со ценовникот треба да се преименува во cenovnik-osnovni-moduli.html
- Во WordPress, отвори Media->Library, најди го и избриши го стариот фајл со ценовник и вчитај го новиот
...