Dennis
3/5/2018 - 12:08 PM

FS NAWTE & DONATION


<!--%%[


/* Selecteer de Data Extensie en de benodigde velden. */

SET @rows = LookupRows("FS NAWTE Email","email",EmailAddress)
IF RowCount(@rows) > 0 THEN
 SET @row = Row(@rows,1)
 SET @huisnummer = Field(@row,"housenumber")
 SET @huisnummertoevoeging = Field(@row,"housenumber_suffix")
 SET @postcode = Field(@row,"zipcode")
 SET @stad = Field(@row,"city")
 SET @land = Field(@row,"country")
 SET @mobiel = Field(@row,"mobiel")
 SET @telefoon = Field(@row,"phonenumber")
ENDIF

IF NOT EMPTY(@huisnummertoevoeging_fs) THEN
 SET @huisnummertoevoeging=Concat("-", @huisnummertoevoeging)
EndIf

IF NOT EMPTY(@land) THEN
 Set @land=Concat(", ", @land)
ENDIF

IF NOT Empty(@straat) THEN
 SET @adres=Concat("Adres: ",@straat," ",@huisnummer, @huisnummertoevoeging,"<br />","Postcode / Woonplaats: ",@postcode," ", @stad,@land,"<br />")
ELSE
 SET @adres=""
EndIf

/* Contact gegevens */
IF NOT Empty(@telefoon) 
Set @telefoon = ""
Else
Set @telefoon=Concat("Telefoonnummer: ", @telefoon_fs,"<br />")
EndIf

Set @mobiel_fs=Lookup("FS NAWTE Email","mobilenumber","EmailAddress",EmailAddress)
If Empty(@mobile_fs) Or @mobile_fs == "" Then
Set @mobiel = ""
Else
Set @mobiel=Concat("Mobiele nummer: ", @mobiel_fs, "<br />")
EndIf

/* Geboortedatum gegevens */
SET @geboortedatum_fs=Lookup("FS NAWTE Email","birthdate","EmailAddress",EmailAddress)

If Empty(@geboortedatum_fs) Or @geboortedatum_fs == "" Then
SET @geboortedatum = ""
Else
Set @geboortedatum=CONCAT("Geboortedatum: ", FormatDate(v(@geboortedatum_fs), "DD/MM/YYYY"),"<br />")
Endif

/* NB Optin */

Set @nboptin_check=Lookup("FS NAWTE Email","nboptin","EmailAddress",EmailAddress)
If @nboptin_check == 'True' Then
SET @nboptin=Concat("Ja, u wilt de digitale nieuwsbrief ontvangen.", "<br />")
ELSE SET @nboptin=""
EndIf

/* betaalgegevens */

SET @amount=Lookup("FS Donation","amount","EmailAddress",EmailAddress)
SET @paymentmethod=Lookup("FS Donation","paymentmethod","EmailAddress",EmailAddress)
SET @frequency=Lookup("FS Donation","frequency","EmailAddress",EmailAddress)


Set @fs_donation_amount = FormatNumber(@amount,"N2","nl-NL")
Set @fs_donation_amount_converted = Concat("€ ",@fs_donation_amount)

SET @ibanDE=Lookup("FS Donation","iban","EmailAddress",EmailAddress)
If @paymentmethod == "machtiging" Then
Set @iban = Concat("IBAN (Rekeningnummer): ************", Substring(@ibanDE,15,4),"<br />")
Else
Set @iban = ""
EndIf

IF @frequency == "0" Then
Set @fs_donation_frequency_converted="eenmalig"
ElseIF @frequency == "12" Then
Set @fs_donation_frequency_converted="maandelijks"
ElseIF @frequency == "1" Then
Set @fs_donation_frequency_converted="jaarlijks"
EndIF

IF @paymentmethod == "machtiging" Then
Set @fs_donation_type_converted="Machtiging"
ElseIF @paymentmethod == "ideal" Then
Set @fs_donation_type_converted="iDeal"
ElseIF @paymentmethod == "paypal" Then
Set @fs_donation_type_converted="PayPal"
EndIF
]%%
-->