cachaito
3/9/2015 - 2:19 PM

Sprawdź czy obiekt jest pusty

var obj = {};

//newer method
Object.keys(obj).length === 0;

//older
JSON.stringify(obj) === '{}';