cachaito
3/27/2015 - 12:34 PM

Przydatne komendy w DevTools Console

Przydatne komendy w DevTools Console. Więcej: https://developer.chrome.com/devtools/docs/commandline-api

clear();        // Szybki sposób aby wyczyścić konsolę bez odrywania rąk od klawiatury.
copy(tempVar);  // Kopiuje do schowka wartość zmiennej.

$('selector')   // Skrót document.querySelector();
$$('selector')  // Skrót document.querySelectorAll();