mesutd0nmez
11/6/2016 - 9:12 AM

Photoshop Course 1 - 06-11-2016

Photoshop Course 1 - 06-11-2016

NOTE: Yansıma Renklendirme
Never forget! => Photoshop pixel, Ilustrater vektör tabanlı.

Pen: Pen aracı ile seçim yapılabilir.

Yumuşama vermek için -> Select-Modify-Feather kullanılıyor. 1 verilebilir.
Gredient tool ile gölgelendirme yapıyor.

Eğer aynı sayfada rotation yapılacaksa yapıldıktan sonra silgi aracıyla orta kısım 

silinerek resim düzenlenebilir.

Bir alan seçildikten sonra Opacity bölümünden donukluk özelliği ayarlanabilir.

Eğer bir resimin boyutunu bozulmadan genişletmek için Select-Transform Selection 

seçeneği seçilir.

Dikdörtgen çizerken shift tuşu basılarak çizilir ise, tam kare olarak çizer. Tam 

kare çizim yapmak istendiğinde kullanışlıdır.

ÖDEV: Palaroid fotograf yaparak haftaya getirilecek.

KISAYOL TUŞLARI:
Ctrl-T=> Rotate için yapılıyor.
Ctrl-Alt-Z => Yapılan işlemleri geri almak için yapılıyor.
CTRL J => Seçimi yeni bir layerda almak için kullanılır.
CTRL + => Zoom in yapmak için kullanılır.
CTRL - => Zoom out yapmak için kullanılır.
CTRL-Backspace ile arka plan silinebilir.
Capslook-Tab tuşu ile sağ-sol panel kapatılabilir ve açılabilir.