arozwalak
8/24/2017 - 2:19 PM

limit znaków do wprowadzenia

limit znaków do wprowadzenia

(function( $ ){
  $.fn.strLimit = function(limit){
    this.on('keyup', function(){
      if ($(this).val().length > limit) {
        $(this).val($(this).val().slice(0, limit));
      }
    });
    return this;
  };
})(jQuery);


$('textarea').strLimit(10);