Dennis
3/6/2018 - 8:49 AM

KCS - Dynamic Topic

%%[
SET @backupSegment = ''
]%%
<!--%%[
/* Twee grote IF statements die bepalen wat er geladen worden. Eerst de bijbehorende topic, dan naar segment. */

/* Op basis van Topic */
var @rows, @row, @rowCount, @lookupValue

/* Bouw de tabel op basis van topinterest */
SET @rows = LookupOrderedRows('articles_this_month',3,'createdon desc','topic', TopInterest)
SET @rowCount = rowcount(@rows)
SET @rowcountHier = @rowCount

/* Zijn er rijen gevonden die voldoen aan de topic? */
IF @rowCount > 0 THEN

 /* SET het eerste artikel */
 SET @row = row(@rows,1)
 SET @articleid = field(@row,"articleid")
 SET @stop = 'nee'
 SET @log = 'Eerste artikel'

 /* Na het selecteren van de eerste artikel controleren of we deze kunnen gebruiken door middel van de feed. Zo niet, check of er nog een artikel is. */
 IF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 AND @rowCount > 1 THEN

 /* SET het tweede artikel */
 SET @row = row(@rows,2)
 SET @articleid = field(@row,"articleid")
 SET @log = 'Tweede artikel'

 /* Komt ook al voor in Feed EN derde artikel beschikbaar? */
 IF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 AND @rowCount > 2 THEN
  SET @row = row(@rows,3)
  SET @articleid = field(@row,"articleid")
  SET @log = 'Derde artikel'
  
  /* Komt het derde/laatste artikel ook al voor in Feed? Dan gaan we naar Segment. */
  IF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 THEN
  SET @stop = 'segment'
  ENDIF

 ELSEIF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 THEN
  /* Wanneer er geen artikel meer is met hetzelfde topic gaan we naar segment */
  SET @stop = 'segment'
 ENDIF

 ELSEIF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 THEN
 /* Wanneer er geen artikel meer is met hetzelfde topic gaan we naar segment */
 SET @stop = 'segment'
 ENDIF

ENDIF


IF @rowCount == 0 OR @stop == 'segment' THEN

 /* Welk segment? */
 IF TopInterest == '' THEN
   SET @huidigSegment = @backupSegment
 ELSE 
   SET @huidigSegment = Lookup('segment','segment','topic',TopInterest)
 ENDIF

 /* Bouw de tabel op basis van Segment */
 SET @rows = LookupOrderedRows('articles_this_month',6,'createdon desc','segment', @huidigSegment)
 SET @rowCount = rowcount(@rows)
 SET @rowcountHier = @rowCount

 /* Zijn er rijen gevonden die voldoen aan de topic? */
 IF @rowCount > 0 THEN

 /* SET het eerste artikel */
 SET @row = row(@rows,1)
 SET @articleid = field(@row,"articleid")
 SET @log = 'Eerste artikel Segment'

 /* Na het selecteren van de eerste artikel controleren of we deze kunnen gebruiken door middel van de feed. Zo niet, check of er nog een artikel is. */
 IF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 AND @rowCount > 1 THEN

  /* SET het tweede artikel */
  SET @row = row(@rows,2)
  SET @articleid = field(@row,"articleid")
  SET @log = 'Tweede artikel Segment'

  /* Komt ook al voor in Feed EN derde artikel beschikbaar? */
  IF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 AND @rowCount > 2 THEN
  SET @row = row(@rows,3)
  SET @articleid = field(@row,"articleid")
  SET @log = 'Derde artikel Segment'
 
  IF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 AND @rowCount > 3 THEN
   SET @row = row(@rows,4)
   SET @articleid = field(@row,"articleid")
   SET @log = 'Vierde artikel Segment'

   IF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 AND @rowCount > 4 THEN
    SET @row = row(@rows,5)
    SET @articleid = field(@row,"articleid")
    SET @log = 'Vijfde artikel Segment'

    IF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 AND @rowCount > 5 THEN
     SET @row = row(@rows,6)
     SET @articleid = field(@row,"articleid")
     SET @log = 'Zesde artikel Segment'

     /* Komt het laatste artikel ook al voor in Feed? */
     IF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 THEN
      SET @stop = 'stop'
      SET @log = 'stop06'
     ENDIF

    ELSEIF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 THEN
    /* Wanneer er geen artikel meer is met hetzelfde topic gaan we naar segment */
    SET @stop = 'stop'
    SET @log = 'stop05'
    ENDIF

   ELSEIF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 THEN
    /* Wanneer er geen artikel meer is met hetzelfde topic gaan we naar segment */
    SET @stop = 'stop'
    SET @log = 'stop04'
   ENDIF

  ELSEIF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 THEN
   /* Wanneer er geen artikel meer is met hetzelfde topic gaan we naar segment */
   SET @stop = 'stop'
   SET @log = 'stop03'
  ENDIF

 ELSEIF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 THEN
  /* Wanneer er geen artikel meer is met hetzelfde topic gaan we naar segment */
  SET @stop = 'stop'
  SET @log = 'stop02'
 ENDIF

 /* Kan het eerste artikel wel gebruikt worden/ */
 ELSEIF IndexOf(@articleFeed,@articleid) > 0 THEN
 SET @stop = 'stop'
 SET @log = 'Eerste artikel al gebruikt'

 ENDIF

 ELSE
 /* Geen artikelen */
 SET @stop = 'stop'
 SET @log = 'stop geen artikelen'

 ENDIF
ENDIF
]%%-->
<!--%%[

/* IF om te checken of we data hebben om een artikel te laden. */

IF @stop != 'stop' THEN

 SET @content = field(@row,"content")
 SET @title = field(@row,"title")
 SET @image = field(@row,"image")
 SET @imagename = field(@row,"imagename")
 
 SET @slug = field(@row,"slug")
 SET @articleUrl = concat('https://www.allesoversport.nl/artikel/',@slug,'?email=',EmailAddress,'&id=',SubscriberKey)

 IF Empty(@dynamischOnderwerp) THEN
 SET @dynamischOnderwerp = @title 
 ENDIF

]%%-->

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td style="padding-bottom:20px;" valign="top" align="left">
<!-- Image -->
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><a href="%%=RedirectTo(@articleUrl)=%%" title="%%=v(@imagename)=%%" alias="" conversion="false" data-linkto="https://"><img src="%%=Replace(@image,'{width},{height}','620,200')=%%" alt="%%=v(@imagename)=%%" style="height: auto; width: 100%; display: block;" height="auto" width="100%"></a></td></tr></table>
<!-- LINE -->
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img data-assetid="35203" alt="" src="http://image.e.kcsport.nl/lib/fe9613737566007b76/m/1/a786f58c-988a-42aa-bde2-a2cb63936dea.jpg" style="height: auto; width: 100%; display: block;" height="auto" width="100%"></td></tr></table>
<!--Content-->
<table class="stylingblock-content-wrapper" style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 0px; " width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td class="stylingblock-content-wrapper camarker-inner" style="padding-top: 0px;padding-right: 10px;padding-bottom: 0px;padding-left: 10px;"><h1 style="color:#122748;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:28px;font-style:normal;font-weight:bold;line-height:1.15;">
 %%=v(@title)=%%</h1>
 %%=Replace(@content,'<a','<a style="color:#eb136a;text-decoration:underline;"')=%%
</td></tr></table>
<!-- Button -->
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td style="padding:20px 10px 0 10px;" align="right"><table width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="innertd buttonblock" style=" background- color: #FFFFFF; border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; -webkit-border-radius: 0px; text-align: center; background-color: #122748;" bgcolor="#122748"><a target="_blank" class="buttonstyles" style=" font-weight: bold; text-align: center; text-decoration: none; display: block; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #FFFFFF; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; border-color: #122748; border-style: solid; border-width: 1px; border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; -webkit-border-radius: 0px;" href="%%=RedirectTo(@articleUrl)=%%" title="Verder lezen" alias="btn - verder lezen" conversion="false" data-linkto="https://">Verder lezen&nbsp;&nbsp;&rsaquo;</a></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>
<!--%%[

/* Article ID toevoegen aan de feed */
If Not Empty(@articleFeed) THEN
 SET @articleFeed = Concat(@articleFeed,', ',@articleid)
ELSE
 SET @articleFeed = @articleid
ENDIF
 
ELSE

SET @stop = 'door'

ENDIF ]%%-->