vaiwa
4/25/2015 - 3:39 PM

grub

grub

GRUB (Grand Unified Bootloader)

je zavaděč operačního systému (OS). Zavaděč se aktivuje ihned po ukončení POST testu BIOSu a jeho úkolem je nakopírovat jádro Linuxu do paměti a spustit ho (předat mu řízení počítače). GRUB na rozdíl od standardního zavaděče umožňuje předat jádru parametry, umožňuje uživateli vybrat z více variant pomocí menu a umožňuje též položky menu upravovat, k čemuž používá vlastní interní shell.

# nastavení:
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup  # záloha původního nastavení
vim /boot/grub/menu.lst               # editujeme
# Upravení defaultního systému:
...
default 0
...


# Upravení timeoutu systému:
...
timeout 3
...