cachaito
2/9/2015 - 8:05 AM

Arguments use case

Przykład z Maintainable JS Nickolas C. Zakas str. 61 Pamiętajmy, że metoda replace zamiast drugiego argumentu może przyjąć callback!

/*
 <li><a href="%s">%s</a></li>
*/

function sprintf(text) {
 var i = 1,
   args = arguments;
   
 return text.replace(/%s/g, function() {
  return (i < args.length) ? args[i++] : "";
 });
}

sprintf('<li><a href="%s">%s</a></li>', 'item/4', 'Some item');