genobis
7/26/2017 - 6:48 AM

Kopiowanie zależności - biblioteki upakowane w ./lib oraz (ewentualnie) dodatkowych plików maven-dependency-plugin maven-jar-plugin maven-re

Kopiowanie zależności - biblioteki upakowane w ./lib oraz (ewentualnie) dodatkowych plików maven-dependency-plugin maven-jar-plugin maven-resources-plugin

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <!-- whatever -->
  <build>
    <plugins>
      <!-- kopiuje biblioteki do ./dist/lib -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
        <executions>
          <execution>
            <id>copy-dependencies</id>
            <phase>prepare-package</phase>
            <goals>
              <goal>copy-dependencies</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <outputDirectory>${project.build.directory}/dist/lib</outputDirectory>
              <overWriteReleases>false</overWriteReleases>
              <overWriteSnapshots>false</overWriteSnapshots>
              <overWriteIfNewer>true</overWriteIfNewer>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
      
      <!-- wynikowy jar w ./dist/, manifest odnosi się do ./dist/lib -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
        <version>3.0.2</version>
        <configuration>
          <outputDirectory>${project.build.directory}/dist</outputDirectory>
          <archive>
            <manifest>
              <mainClass>com.example.app.Main</mainClass>
              <addClasspath>true</addClasspath>
              <classpathPrefix>lib/</classpathPrefix>
              <addDefaultImplementationEntries>true</addDefaultImplementationEntries>
            </manifest>
          </archive>
        </configuration>
      </plugin>
      
      <!-- kopiowanie katalogu example do ./dist/example -->
      <plugin>
       <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
       <version>3.0.2</version>
       <executions>
        <execution>
         <id>copy-resources</id>
         <phase>package</phase>
         <goals>
          <goal>copy-resources</goal>
         </goals>
         <configuration>
          <outputDirectory>${project.build.directory}/dist/example</outputDirectory>
          <resources>
           <resource>
            <directory>example</directory>
            <filtering>false</filtering>
           </resource>
          </resources>
         </configuration>
        </execution>
       </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>