iLexN
6/7/2013 - 9:26 AM

full screen api

full screen api

//https://github.com/sindresorhus/screenfull.js/

document.getElementById('button').addEventListener('click', function () {
  if (screenfull.enabled) {
    screenfull.request();
  } else {
    // Ignore or do something else
  }
});
//http://johndyer.name/native-fullscreen-javascript-api-plus-jquery-plugin/
//http://tutorialzine.com/2012/02/enhance-your-website-fullscreen-api/
//https://github.com/martinaglv/jQuery-FullScreen

(function() {
  var
    fullScreenApi = {
      supportsFullScreen: false,
      isFullScreen: function() { return false; },
      requestFullScreen: function() {},
      cancelFullScreen: function() {},
      fullScreenEventName: '',
      prefix: ''
    },
    browserPrefixes = 'webkit moz o ms khtml'.split(' ');
 
  // check for native support
  if (typeof document.cancelFullScreen != 'undefined') {
    fullScreenApi.supportsFullScreen = true;
  } else {
    // check for fullscreen support by vendor prefix
    for (var i = 0, il = browserPrefixes.length; i < il; i++ ) {
      fullScreenApi.prefix = browserPrefixes[i];
 
      if (typeof document[fullScreenApi.prefix + 'CancelFullScreen' ] != 'undefined' ) {
        fullScreenApi.supportsFullScreen = true;
 
        break;
      }
    }
  }
 
  // update methods to do something useful
  if (fullScreenApi.supportsFullScreen) {
    fullScreenApi.fullScreenEventName = fullScreenApi.prefix + 'fullscreenchange';
 
    fullScreenApi.isFullScreen = function() {
      switch (this.prefix) {
        case '':
          return document.fullScreen;
        case 'webkit':
          return document.webkitIsFullScreen;
        default:
          return document[this.prefix + 'FullScreen'];
      }
    }
    fullScreenApi.requestFullScreen = function(el) {
      return (this.prefix === '') ? el.requestFullScreen() : el[this.prefix + 'RequestFullScreen']();
    }
    fullScreenApi.cancelFullScreen = function(el) {
      return (this.prefix === '') ? document.cancelFullScreen() : document[this.prefix + 'CancelFullScreen']();
    }
  }
 
  // jQuery plugin
  if (typeof jQuery != 'undefined') {
    jQuery.fn.requestFullScreen = function() {
 
      return this.each(function() {
        if (fullScreenApi.supportsFullScreen) {
          fullScreenApi.requestFullScreen(this);
        }
      });
    };
  }
 
  // export api
  window.fullScreenApi = fullScreenApi;
})();if (fullScreenApi.supportsFullScreen) {
  myButton.addEventListener('click', function() {
    fullScreenApi.requestFullScreen(someElement);
  }, true);
}