Mumcio
7/24/2017 - 6:58 PM

Montowanie zasobu zdalnego

openssh-server

z drugiego komputera w nautilius 
sftp://user@ip:/

//montowanie zasobu sieciowego na stale
//https://wiki.archlinux.org/index.php/SSHFS#On_boot

//dodać w /etc/fstab 
adres@host:/zdalny/katalog /katalog/lokalny fuse.sshfs opcje, opcje (...)

wyłączyć logowanie spoza sieci lan
/etc/ssh/sshd_config
ListenAddress 0.0.0.0

service ssh restart
sudo systemctl restart sshd.service

montowanie zasobu przez nfs
https://linuxconfig.org/how-to-configure-nfs-on-linux