esedic
2/27/2016 - 12:45 PM

Izpis števila komentarjev (ednina, dvojina, množina)

Izpis števila komentarjev (ednina, dvojina, množina)

<?php 
	header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
	
function get_plural($comments, $singular, $dual, $plural){
	 if($comments == 1) {
		 return $singular;
	 }
	 elseif($comments == 2) {
		 return $dual;
	 }
	 else {
		 return $plural;
	 }
 }

$comments = 1;
echo $comments.get_plural($comments, ' komentar', ' komentarja', ' komentarjev');
?>