Suntio
12/10/2017 - 9:55 PM

funktioharjoituksia

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace funktioharjoituksia
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ArvoSananlasku();
      ArvoSananlasku();
      ArvoSananlasku();

      Console.ReadKey();
    }
    public static void ArvoSananlasku()
    {
      string[] sananlaskuja;
      sananlaskuja = new string[6];

      sananlaskuja[0] = "sananlasku 1";
      sananlaskuja[1] = "sananlasku 2";
      sananlaskuja[2] = "sananlasku 3";
      sananlaskuja[3] = "sananlasku 4";
      sananlaskuja[4] = "sananlasku 5";

      Random satunnaisluku = new Random();
      int arvottuIndeksi = satunnaisluku.Next(0, 4);

      Console.WriteLine(sananlaskuja[arvottuIndeksi]);
    }
  }

}