plamen
12/20/2017 - 11:55 AM

Prostalgene Lanidng SK

<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript" >
  (function (d, w, c) {
    (w[c] = w[c] || []).push(function() {
      try {
        w.yaCounter48173798 = new Ya.Metrika({
          id:48173798,
          clickmap:true,
          trackLinks:true,
          accurateTrackBounce:true,
          webvisor:true,
          ut:"noindex"
        });
      } catch(e) { }
    });

    var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
      s = d.createElement("script"),
      f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
    s.type = "text/javascript";
    s.async = true;
    s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

    if (w.opera == "[object Opera]") {
      d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
    } else { f(); }
  })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/48173798?ut=noindex" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Pravidlá a Podmienky</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../cdn/prostalgene/css/style.css">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0">
</head>
<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false;" ondrop="return false;" class="footer-links terms">
<div class="container ">
 <div class="logo"> <img alt="" src="../../../cdn/prostalgene/img/logo.png">
  <h1>Časopis urológie</h1>
 </div>
 <div class="search">
  <p> <strong>German</strong> / <u>English</u></p>
  <input maxlength="80" name="search" type="search">
 </div>
</div>
<div class="menu">
 <ul>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> </a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Zdravie</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Aktivity</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Články & Rozhovory</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Novinky</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Výskumy</a></li>
 </ul>
</div>
<div class="container">
 <div class="inner">
  <h2>Pravidlá a Podmienky</h2>
  <div class="bold">
   <p>PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE PODMIENKY</p>
  </div>
  <p> Pred použitím stránky alebo služieb, ktoré sú na nej k dispozícii, si pozorne prečítajte tieto podmienky. Návštevou alebo používaním tejto stránky a uskutočnením nákupu zo stránky potvrdzujete svoj súhlas s podmienkami tejto stránky.<br />Návštevou stránky alebo zobrazením akéhokoľvek obsahu na stránke, alebo uskutočnením nákupu na stránke vyhlasujete a ručíte za to, že ste si prečítali tieto podmienky, porozumeli im a máte zákonmi danú schopnosť súhlasu s nimi, a vyhlasujete, že budete podľa zákona dodržiavať tieto podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, stránku nepoužívajte.<br />Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky produkty, ktoré výhradne predáva prostredníctvom webovej stránky. Akékoľvek odchýlky od týchto podmienok musí schváliť. Všetky ostatné podmienky a ustanovenia sa vylučujú. Každý používateľ, ktorý navštívi obchod a využíva jeho služby, súhlasí, že bude bez výnimky dodržiavať tu uvedené podmienky. Ak niekto nesúhlasí s týmito podmienkami, musí sa zdržať používania služieb tohto obchodu a akejkoľvek transakcie s ním. Odoslanie objednávky predstavuje súhlas so všetkými týmito podmienkami a ustanoveniami.</p>
  <div class="bold">
   <p> OBJEDNÁVKY</p>
  </div>
  <p> Objednávky je potrebné prijať cez internet vyplnením príslušného objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii v online obchode. Vašu objednávku prijmeme, keď nám prostredníctvom objednávkového formulára zašlete svoje údaje potrebné na doručenie a požadovaný počet kusov. Podrobnosti objednávky sú po dokončení objednávky k dispozícii na obrazovke používateľa.</p>
  <div class="bold">
   <p> CENY A AKCIOVÉ PONUKY</p>
  </div>
  <p> Všetky ceny na stránke sú konečné. V prípade prebiehajúcej akciovej ponuky majú zákazníci možnosť získať zľavu z ceny produktu v akciovej ponuke. Ceny produktov sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Kupujúcemu bude účtovaná cena produktu, ktorá bola aktuálna v čase nákupu.</p>
  <div class="bold">
   <p> DOPRAVA</p>
  </div>
  <p> Produkt je možné doručiť na ľubovoľné miesto na území Slovenska. Produkty sú doručované kuriérom na adresu, ktorú ste vyplnili v objednávacom formulári. Uplatňuje sa spôsob platby uvedený v online obchode. V oblastiach, kde nie je možné zasielať tovar kuriérom, závisí doba doručenia od Slovenskej pošty. Doručovanie prebieha každý deň okrem víkendov a sviatkov.</p>
  <div class="bold">
   <p> VRÁTENIE TOVARU</p>
  </div>
  <p> Žiadosti o vrátenie tovaru alebo storná objednávok sa posielajú e-mailom. V žiadosti uvedie zákazník dôvod žiadosti. Vyhradzujeme si právo neprijať žiadosť kupujúceho, ak je odôvodnenie reklamácie nedostatočné.<br />Vrátený produkt musí byť v rovnakom stave, v akom bol doručený (ako nový), neotvorený a bez porušenia obalu – rovnako ako vyzeral pred predajom a musí byť v pôvodnom balení.<br />Pri vrátení tovaru musíte doložiť číslo objednávky osoby, ktorá pôvodne produkt zakúpila a ktorej údaje sú uvedené v objednávke.<br />Zákazník má právo vrátiť zakúpený produkt a požiadať o jeho výmenu za iný produkt alebo vrátenie peňazí v dvoch prípadoch:<br />1. V prípadoch preukázanej chyby našej spoločnosti (doručený bol nesprávny produkt alebo produkt s chybami kvality) musí zákazník vrátiť produkt do 10 (desiatich) dní odo dňa zakúpenia produktu. Náklady na dopravu znáša kupujúci.<br />2. Ak rozhodnutie zákazníka vrátiť produkt nevyplýva zo žiadneho z predtým uvedených objektívnych dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo neuznať žiadosť. Ak je reklamácia uznaná, zákazník môže vrátiť produkt do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia. V takom prípade znáša všetky prepravné náklady ako aj všetky rozdiely v cene produktov zákazník.<br />Vo všetkých prípadoch musia byť produkty v rovnakom stave, v akom boli doručené zákazníkovi: úplné, bez akéhokoľvek poškodenia a v pôvodnom obale. Ak nie sú vrátené do 10 (desiatich) dní, náš obchod nemá povinnosť prijať žiadnu žiadosť o vrátenie peňazí.<br />V súlade s Podmienkami a ustanoveniami a súhlasom s vrátením produktu má zákazník právo na doručenie iného produktu v rovnakej cene alebo vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí zákazníkovi bude uskutočnené do 90 (deväťdesiatich) dní odo dňa, kedy nám bol produkt doručený.<br />V prípade opakovaného vrátenia peňazí alebo v prípade, že je vrátenie peňazí výhradne vecou rozhodnutia spoločnosti, je to považované za zneužívanie nároku na vrátenie alebo úkon so zlým úmyslom a vzniká nám nárok na odmietnutie vrátenia produktu, hoci sú splnené všetky tieto podmienky.<br />Tieto podmienky nemajú žiadny vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.</p>
  <div class="bold">
   <p> POVINNOSTI KLIENTA</p>
  </div>
  <p> Nesiete zodpovednosť za výber svojho produktu a jeho vhodnosť na vaše účely. Zákazník nesmie poškodzovať ani sa pokúšať poškodzovať celistvosť, bezpečnosť alebo dostupnosť služieb našej spoločnosti.<br />● Uviesť platné krstné meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.<br />● Zaplatiť cenu objednaného tovaru.<br />● V čase doručenia byť k dispozícii, prípadne mať zástupcu.<br />● Nerobiť falošné objednávky.<br />● Nerobiť falošné recenzie produktu ani neuvádzať nepravdivé informácie.</p>
  <div class="bold">
   <p> VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY</p>
  </div>
  <p> Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť alebo aktualizovať tieto podmienky a ustanovenia, ale toto právo nemá vplyv na existujúce podmienky a ustanovenia prijaté zákazníkom po uskutočnení objednávky. Úprava alebo aktualizácia bude platná od momentu informovania o zmene textu. Pravidelne kontrolujte zmeny v podmienkach a ustanoveniach, ktoré budú uvedené v tejto časti webovej stránky.</p>
  <div class="bold">
   <p> SÚVISIACE ZÁKONY A SÚDNA PRÁVOMOC</p>
  </div>
  <p> Táto Zmluva sa riadi európskymi a slovenskými zákonmi, najmä zákonmi týkajúcimi sa usmernení pre elektronický obchod, predaj na diaľku a ochranu spotrebiteľa, a spadá pod výhradnú súdnu právomoc podľa miesta založenia našej spoločnosti.</p>
  <div class="bold">
   <p> PRODUKTY</p>
  </div>
  <p> Produkty umiestnené na stránkach obchodu majú vysokú kvalitu a spĺňajú všetky požadované parametre. Sú tiež kompletne analyzované na kvalitu a použitie. Za akékoľvek iné použitie, než na ktoré sú predložené a navrhnuté v našom internetovom obchode, nesie výhradnú zodpovednosť zákazník.</p>
  <div class="bold">
   <p> ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA</p>
  </div>
  <p> Osobné údaje zákazníkov našej webovej stránky zostávajú prísne dôverné a sú používané len na účely hore uvedených úkonov a informačné účely. Odoslaním svojich osobných údajov potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov a súhlasíte s používaním údajov našou spoločnosťou. Vaše osobné údaje nebudú odovzdané žiadnej tretej strane, okrem prípadu, že o to zákonným spôsobom požiadajú orgány činné v trestnom konaní.</p>
   <br />
  <div class="big_space"></div>
 </div>
</div>
</body>


</html>
<!DOCTYPE html>
<html>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Ochrana osobných údajov na webe</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../cdn/prostalgene/css/style.css">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0">
</head>
<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false;" ondrop="return false;" class="footer-links">
<div class="container ">
 <div class="logo"> <img alt="" src="../../../cdn/prostalgene/img/logo.png">
  <h1>Časopis urológie</h1>
 </div>
 <div class="search">
  <p> <strong>German</strong> / <u>English</u></p>
  <input maxlength="80" name="search" type="search">
 </div>
</div>
<div class="menu">
 <ul>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> </a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Zdravie</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Aktivity</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Články & Rozhovory</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Novinky</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Výskumy</a></li>
 </ul>
</div>
<div class="container">
 <div class="inner">
            
     <h2>Ochrana osobných údajov na webe</h2>
     <p>Nezhromažďujeme žiadne informácie o našich používateľoch. Zhromažďujeme len štandardné informácie, ktoré zbierajú naše štatistiky webovej stránky. Nasledujúce podmienky predstavujú štandardný súhlas so spracovaním osobných údajov. Budeme ochraňovať súkromie návštevníkov našich webových stránok. Táto ochrana stanovuje, akým spôsobom budeme zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.</p>
     
     <p class="bold">I. Aké informácie zhromažďujeme?</p>
     <p > Môžeme zhromažďovať, uchovávať a používať nasledujúce druhy osobných údajov:<br />1. Informácie o vašich návštevách a používaní tejto webovej stránky;<br />2. Informácie o akejkoľvek transakcii vykonanej medzi nami a vami alebo vo vzťahu k tejto webovej stránke vrátane informácií týkajúcich sa všetkých nákupov našich výrobkov alebo služieb, ktoré vykonáte;<br />3. Informácie, ktoré ste nám poskytli na účely registrácie u nás a / alebo na prihlásenie sa k odberu našich internetových služieb a / alebo e-mailovej notifikácie.</p>
     
     <p class="bold"> II. Informácie o návšteve webovej stránky </p>
     <p>Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači a vašich návštevách na týchto stránkach, ako je vaša IP adresa, geografické umiestnenie, typ prehliadača, ako ste sa o nás dozvedeli, dĺžka návštevy a počet zobrazení stránky. Môžeme použiť túto informáciu na správu tejto webovej stránky, zlepšenie použiteľnosti webovej stránky, a pre marketingové účely.<br />Mnoho ľudí prehliadajúcich web sa obáva o ich súkromie a využívanie súborov \„cookies\“ na internete. Cookies sú malé súbory, ktoré môžu byť použité na ukladanie informácií, ktoré ste poskytli už predtým. Cookies nemôžu byť použité na \„krádež\“ informácií o vás alebo vašom počítačovom systéme. Táto webová stránka používa cookies na zapamätanie si vašich preferencií. Napríklad si webová stránka môže zapamätať, ktoré stránky ste si zobrazili, tak, aby bola vaša budúca návšteva pohodlnejšia (zobrazia sa informácie relevantnejšie k tomuto úložisku). Ak však nechcete používať cookies, môžete ich vo vašom internetovom prehliadači zakázať v časti Možnosti Internetu. Bude to mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok vrátane tejto.</p>
     
     <p class="bold"> III. Použitie vašich osobných údajov</p>
     <p> Osobné údaje použité na tejto webovej stránke budú použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia alebo v príslušných častiach webu.<br />Okrem použití uvedených v týchto zásadách ochrany súkromia môžeme použiť vaše osobné údaje:<br />1. Na zlepšenie vášho prehliadania tým, že vám bude stránka viac prispôsobená;<br />2. Na zaslanie informácií (nie marketingovú komunikáciu), ktoré si myslíme, že môžu byť pre vás zaujímavé poštou alebo e-mailom, alebo podobnou technológiou;<br />3. Zaslanie marketingovej komunikácie vzťahujúcej sa k nášmu biznisu, ktoré si myslíme, že vás môžu zaujímať, poštou, alebo ak ste výslovne súhlasili, e-mailom alebo podobnou technológiou.</p>
     
     <p class="bold">IV. Ďalšie zverejňované informácie</p>
     <p>Okrem informácií, ktoré treba zverejniť na účely uvedené v inej časti zásad ochrany súkromia, môžeme zverejniť vaše informácie:<br />1. Do tej miery, ako sme povinní urobiť podľa zákona;<br />2. V súvislosti s akýmkoľvek právnym konaním alebo potenciálnym právnym konaním;<br />3. Na stanovenie, výkon alebo ochranu nášho zákonného práva (vrátane poskytovania iných informácií za účelom boja proti podvodom a zníženia kreditného rizika);<br />4. Kupujúcemu alebo predávajúcemu (alebo potenciálnemu kupujúcemu alebo predávajúcemu) s akoukoľvek obchodnou činnosťou alebo majetkom, ktoré predávame (alebo uvažujeme) alebo kupujeme.<br />S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany súkromia, nebudeme poskytovať vaše informácie tretím stranám.</p>
     
     <p class="bold">V. Medzinárodná dátové prenosy</p>
     <p>Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené, spracovávané a prenášané medzi akýmikoľvek krajinami, v ktorých pôsobíme, aby sme mohli použiť tieto informácie v súlade s týmito zásadami.</p>
     
     <p class="bold"> VI. Bezpečnosť vašich osobných údajov</p>
     <p> Aplikujeme primerané opatrenia, aby sme zabránil strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov. Samozrejme, prenos dát cez internet je zo svojej podstate nebezpečný a my nemôžeme zaručiť bezpečnosť dát posielaných cez internet.</p>
     
     <p class="bold"> VII. Zmeny v zásadách</p>
     <p> Vyhradzujeme si právo na zmenu našich informačných postupov a podmienok ochrany osobných údajov a taktiež použitie zmenených postupov u všetkých informácií, ktoré máme o vás. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že akceptujete oznam o ochrane osobných údajov tak, ako je uvedené v čase vášho použitia webovej stránky. Akýkoľvek budúci prístup na túto webovú stránku po umiestnení revidovaného oznámenia o ochrane súkromia sa považuje za vašu akceptáciu tohto oznámenia o ochrane súkromia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť toto oznámenie o ochrane súkromia. </p>
     
     <p class="bold"> VIII. Kontakt</p>
     <p> Môžete nás kontaktovať e-mailom.</p>
        </div>
        
      <div class="clearBoth"></div>
        
    
    <footer class="BGC5E">
    </footer>
  
  </div><!--sub_body-->

</body>


</html>
<!DOCTYPE html>

<html>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="viewport" content="initial-scale = 1.0, maximum-scale = 1.0, user-scalable = no, width = device-width">

<script type="text/javascript">
function dtime(d) {
var dayNames = new Array ( "Nedeľa","Pondelok","Utorok","Streda","Štvrtok","Piatok","Sobota" );
var monthNames = new Array ("Január","Február","Marec","Apríl","Máj","Jún","Júl","August","September","Október","November","December" );
var now = new Date();
now.setDate(now.getDate() + d + 1);
document.write(dayNames[now.getDay()] + ", " + (now.getDate()) + ". " + monthNames[now.getMonth()] + " " + now.getFullYear());
}
</script><title>ČASOPIS UROLÓGIE</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../cdn/prostalgene/css/style.css" media="all">
</head>

<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false;" ondrop="return false;"><div class="container ">
 <div class="logo"> <img alt="" src="../../../cdn/prostalgene/img/logo.png">
  <h1>Časopis urológie</h1>
 </div>
</div>
<div class="menu">
 <ul>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Zdravie</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Aktivity</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Články & Rozhovory</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Novinky</a></li>
  <li><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"> Výskumy</a></li>
 </ul>
</div>
<div class="container">
 <div class="inner">
  <h2>PROSTATITÍDA NIE JE LEN NEBEZPEČNÁ PRE ZDRAVIE, JE TO ŽIVOT OHROZUJÚCI STAV!</h2>
  <div class="box"> <img src="../../../cdn/prostalgene/img/doctor.jpg" alt="">
   <h3>Dr. John Donn<br />
    <span>Hlavný urológ</span></h3>
   <p>Vedúci Centra prostaty a onkológie Člen Predsedníctva kolégia urológie, hosťujúci lektor a chirurg v Európe a USA. Vykonáva nasledujúce postupy: roboticky asistovaná radikálna prostatektómia, TURP (Transuretrálna resekcia prostaty) <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>prostaty</a> laserová ablácia <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>adenómu prostaty</a>.</p>
  </div>
  <p><strong>Prostatitída predstavuje pre mužov niekoľko nebezpečenstiev, tie hlavné sú:</strong></p>
  <p> ● IMPOTENCIA</p>
  <p> ● HYPERPLÁZIA PROSTATY</p>
  <p> ● RAKOVINA PROSTATY</p>
  <hr />
  <p>Zlou správou je fakt, že <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>v 96.7% prípadoch, sa u mužov trpiacich prostatitídou skôr či neskôr vyvinie impotencia</a>.</p>
  <p>Rakovina prostaty sa vyskytuje v neskorších štádiách zápalu prostaty, ktorá je bežným výsledkom neliečených problémov s prostatou. Muži, ktorí podceňujú prostatitídu v skutočnosti veľmi riskujú a v stávke je ich život. Ak chcete žiť dlhý, zdravý život, ak chcete mať poriadnu erekciu a normálne libido, je potrebné aby ste <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>zápal prostaty</a> liečili. A to čo najskôr.</p>
  <p>Problémom je, že väčšina postihnutých mužov sa jednoducho neobráti na lekársku pomoc. Je to z toho dôvodu, že niektorí z nich nepovažujú zápal prostaty za nebezpečný stav, zatiaľ čo iní sú jednoducho kvôli tomuto problému v rozpakoch a chcú to zakryť. Výsledkom je, že mnoho pacientov ochorenie nelieči. A keď (a ak) vyhľadajú pomoc, veľmi často je už príliš neskoro a začne sa rozvíjať rakovina.</p>
  <p>Je potrebné si uvedomiť, že <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>prostatitída</a> je smrteľné ochorenie, jedno z hlavných nebezpečenstiev, z ktorých sa transformuje rakovinový nádor. Neliečené a nekontrolované ochorenie sa často vyvíja rýchlo a môže viesť k rakovine už za 1-2 roky. Toto nasledovne často vedie k úmrtiu pacienta.</p>
  <p>Teraz majú muži jedinečnú príležitosť na to, aby sa vyhli zväčšeniu prostaty a zápalu a vyliečili ich raz a navždy - dokonca aj bez pravidelných návštev polikliniky.</p>
  <p> V roku 2016 sa na trhu objavil revolučný produkt, ktorý okamžite obnovuje funkciu predstojnej žľazy, eliminuje zápal, má prospešný účinok dokonca aj na pokročilú chronickú <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>prostatitídu</a> a signifikantne zvyšuje mužskú potenciu a trvanie pohlavného styku. Meno tohto prírodného prípravku je <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'><strong>Prostalgene</strong></a>. Jedná sa o produkt, ktorý možno použiť kdekoľvek a ktorý je perfektne cenovo dostupný pre každého muža. Na jeho 2 ročnom vývoji sa podieľali lekárski vedci z USA.</p>
  <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/product.png" alt=""> </a>
  <button onClick="location.href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'">Objednajte si tu!</button>
  <p> Tento rok Asociácia lekárov a chirurgov úspešne dokončila klinické skúšanie produktu novej generácie <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'><strong>Prostalgene</strong></a>, ktorý bol vytvorený na to, aby pomohol zachytiť prostatitídu čo najefektívnejším spôsobom. Tlačová kancelária Inštitútu vydala nasledujúce vyhlásenie: </p>
  <div class="statements">
   <p>1. Účinnosť <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>Prostalgene</a> bola 98%, meraná štandardnou metódou (počet vyliečených mužov v porovnaní s celkovým počtom pacientov 100 mužov podstupujúcich liečbu).</p>
   <p>2. Absencia symptómov ochorenia po vysadení produktu bola 96% (na základe výsledkov pozorovania počas šiestich mesiacov).</p>
   <p>3. Po týždni používania prípravku, všetci pacienti zaregistrovali signifikantné zvýšenie libida a potencie.</p>
   <p>4. Trvanie pohlavného styku sa predĺžilo v 95% prípadov.</p>
   <p>5. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky, vrátane alergických reakcií.</p>
   <p>6. Revolučný produkt <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'><strong>Prostalgene</strong></a> je uznávaný ako popredný prostriedok v boji proti prostatitíde.</p>
  </div>
  <button onClick="location.href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'">Objednajte si tu!</button>
  <div class="box"> <img src="../../../cdn/prostalgene/img/expert.jpg" alt="">
   <h3>Dr. Peter Miller <br />
    <span>MD, expert v urológii </span></h3>
   <p> Má 32 rokov profesionálnych skúseností a je expertom v oblasti chirurgických zákrokov orgánov urogenitálneho systému, vrátane minimálne invazívnej chirurgie. </p>
   <p> Člen Spoločnosti urológie, Asociácie urologickej onkológie a SSU (Svetový spolok urológie). </p>
  </div>
  <br>
  <p>Dlhú dobu v našej krajine nebolo účinné, a čo je najpodstatnejšie, cenovo dostupné riešenie na liečbu prostatitídy, čo viedlo k mrazivým dôsledkom. Toto ochorenie sa vyvinulo u 45% dospelej populácie a čo je najhoršie - u 25% mladých mužov. <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'><strong>Prostalgene</strong></a> je revolúciou v liečbe prostatitídy, všeliekom. Účinnosť kvapiek bola preukázaná v praxi, a to ako USA, tak aj v Európe. Jeho jedinečné zloženie a objavenie živých buniek vedcami spôsobilo, že <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>Prostalgene</a> je bezpodmienečnou súčasťou boja proti prostatitíde.</p>
  <p>Produkt bol klinicky testovaný a výsledky boli pre urológov veľmi prekvapujúce. Okolo <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>98% zo všetkých pacientov sa vyliečilo</a> bez recidívy. U zvyšných pacientov symptómy úplne vymizli a zápal prostaty ustal. V niektorých prípadoch recidívy symptómy zmizli po ďalšom použití Prostalgene.</p>
  <p>Aj vďaka kombinácii výkonných, prírodných extraktov, môže <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>Prostalgene</a> napomôcť k zvýšeniu mužskej potencie a predĺženiu trvania pohlavného styku. </p>
  <p><a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'><strong>Prostalgene</strong></a> je veľmi účinnou metódou, pretože rieši problém zo všetkých spektier. To má neporovnateľný liečivý účinok na celý mužský urogenitálny systém. Jednoducho povedané, po používaní tohto prírodného prípravku, začne mužské telo fungovať tak, ako telo 25-ročného muža. To je dôvod, prečo to odporúčam úplne všetkým mužom. Dokonca, aj keď prostatitída nie je prítomná, <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>profilaxia predstavuje efektívnu prevenciu a výrazne zvyšuje potenciu.</a></p>
  <p>Okrem toho, produkt prešiel všetkými relevantnými certifikačnými postupmi. Klinické škúšky úplne potvrdzujú účinnosť produktu.</p>
  <p><strong>Vážení páni! Nepodceňujte svoje zdravie. Neodsudzujte sa k impotencii ani nevystavujte svoj život riziku! Tešte sa zo života a <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>STARAJTE SA O SVOJE ZDRAVIE!</a></strong></p>
  <p>V súčasnosti si pravý Prostalgene môžete objednať prostredníctvom <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>oficiálnej webovej stránky</a> od dodávateľa. </p>
  <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/product.png" alt=""> </a>
  <button onClick="location.href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'">Objednajte si tu!</button>
  <div class="comments">
   <div class="comments_header"> 12 komentárov </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm1.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-30)</script> 
     </div>
     Andrej Sivok </div>
    Objednal som si to cca pred mesiacom, ucinok som zbadal po prvom tyzdni. Rozmyslal som nad operaciou ale zmenil som nazor. Mam 54 rokov a ciim sa na 34. Absolutne vobec som to necakal :) </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm2.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-26)</script> 
     </div>
     Samuel Blaho </div>
    To je pravda! Skvelý produkt! Objednával som si to možno tak pol roka dozadu, ale odvtedy už nemám žiadne problémy. Prostatitída úplne zmizla aj napriek tomu, že predtým som sa liečil bezúspešne, moja erekcia sa poriadne zlepšila a teraz mám oveľa večšiu chuť na sex! Odporúčam to každému nad 40tkou! <br />
    Vďaka <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>Prostalgene</a> ! </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm3.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-25)</script> 
     </div>
     Viktor </div>
    Zdravim, netreba to podceňovať prostatitída je nebezpečná lebo ak je chronická a nelieči sa môže sa zvrhnúť na rakovinu, môj príbuzný na to zomrel takže len čo sa to u mňa vyvinulo hneeď som bežal za lekárom. Chodil som tam cca rok a nič sa poriadne nezmenilo. Ale s Prostalgene robím pokroky tak rýchlo že som si istý že sa vyliečim - o tom niet pochýb! </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm4.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-22)</script> 
     </div>
     Michael Fider </div>
    Prostata ma trochu pobolievala za posledného roka a pol trochu pobolievala, tak som chodil na masáže,bol na tablerkách, ale vždy sa to vrátilo. Ale <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>Prostalgene ma zbavil všetkých provlémov iba za dva týždne</a>, a fakt som na svoju prostatu aj zabudol, hoc doktori hovorili že je to chronické, to je k tomu asi tak všetko. </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm5.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-21)</script> 
     </div>
     Andrej </div>
    Začal som so známym produktom, ktory som bral takmer 2 mesiace ako mi predpísal doktor - do žily. Absolutne sa to nezlepšilo a na záchod som musel utekať čoraz častejšie. Takže liečba bola totálne fiasko. Potom som na internete narazil na Prostalgene. Pomyslel som si, že to skúsim keďže doktori mi nepomohli. Lekárstvo je fakticky bezmocné, ale <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>Prostalgene vyriešil môj problém rýchlo a úplne!</a> </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm6.jpg" alt=""></a>
   
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-20)</script> 
     </div>
     Ján Mikolaj </div>
    Nikdy mi ani len nezišlo na um, že by som jedného dňa dostal takúto strašnú diagnózu. Pre mladého chlapa je to úder pod pás aj pre sebavedomie aj sexuálny život. No, nebol som zúfalý, problém som liečil komplexne, zo všetkých strán. Čo sa týkalo lliečby, nešetril som peniazmi. Trvalo dlho kým som sa vyliečil, ale nakoniec <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>Prostalgene</a> bola jediná vec ktorá mi pomohla! Fakt som nečakal, že to zaberie tak rýchlo a spoľahlivo </div>
   <div class="comment"><a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm7.jpg" alt=""></a> 
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-11)</script> 
     </div>
     Anton Dlhý </div>
    Toto môžem len potvrdiť. Mám to odskúšané na sebe. Zo začatku som bral kopu antibiotík, chodil na masáže, celkovo som sa lečil dlho. Ale po pár mesiacoch som začal svoju prostatu znovu pociťovať. Odkedy berem Prostalgene, prešli už 4 mesiace a <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'> konečne som zabudol, že som kedysi mal prostatitídu.</a> </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm8.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-9)</script> 
     </div>
     Roman Vyšniak </div>
    Ľudia, je to nočná mora. Žijem s prostatitídou už päť rokov! Mávam problémy tak desaťkrát do roka! Trocha chladu a už mám všetky príznaky. Bol som za lekármi, predpísali mi antibiotiká, ale nič nepomohlo. Len dočasné zlepšenie a potom sa to opakovalo! Už nechcem dlhšie brať antibiotiká, myslím že moje telo ich nemôže tolerovať. Myslíte, že Prostalgene pomôže? </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm9.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-7)</script> 
     </div>
     Tomáš </div>
    Ja som prostatitidu liecil s "Vitafon" kupil som si to v roku 2000. A aj som cvicil aby som znizil pretazenie v panve to fakt pomohlo no potom sa to opet vratilo a vsetko sa zacalo uplne od piky. Po Prostalgene nemam ziadne tazkosti vsetky ustupili raz a navzdy. </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm7.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-4)</script> 
     </div>
     Martina </div>
    Aj manžel mal problémy, dlho sa snažil vyliečiť, ale neúspešne. Potom doktor povedal, že baktéria, ktorá zapríčinila vznik prostatitídy si zvykla na antibiotiká, ktoré manžel bral. A tak mu odporúčil Prostalgene. Muž mu potom doniesol škatuľu whiskey ako poďakovanie. </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm11.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-2)</script> 
     </div>
     Dano </div>
    No, prebral som ten Prostalgene s doktorom a povedal mi, že nemôže nič zaručiť ale ak to skúsim rád by počul výsledky. A tie boli skvelé <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'> vyliečil som si prostatitídu úplne sám</a>, ale doktor len nad tým pokrčil plecami... </div>
   <div class="comment"> <a href="https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1"><img src="../../../cdn/prostalgene/img/comm12.jpg" alt=""></a>
    <div class="comment_name">
     <div class="date"> 
      <script>dtime(-1)</script> 
     </div>
     Richard Gujko </div>
    Celkovo Prostalgene na trhu nemá žiadne analógy. Tento výrobok je aj onko-protektorom. <a href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'>Je to jediný produkt, ktorý funguje na 100%</a>. Vyskúšal som si jeho účinok na vlastnej koži, a pomohol aj mojim dvom kamarátom. Vo všeobecnosti môžem povedať, že toto nie je subjektívny názor, ale liek niekoľkých ľudí. </div>
   <button onClick="location.href='https://www.mymalehealthtip.com/1074218.html?o=1'"> Objednajte si tu!</button>
  </div>
 </div>
</div>
<div class="footer"> <a href="terms.html" target="_blank">Pravidlá a Podmienky</a> | <a href="privacy.html" target="_blank">Ochrana osobných údajov na webe</a><br />
 217 W Dunklin St<br />Jefferson City, Missouri, USA<br /> TMS Media, Všetky práva vyhradené © 2017 </div>
</body>


</html>