vordan of Infoproject
3/26/2016 - 10:41 AM

Kodovi za rabota so fiskalen printer na Accent PF-550 (PF-500)

Kodovi za rabota so fiskalen printer na Accent PF-550 (PF-500)


var codes_pf500 = {
						adjust_date : Chr(61),	// 3D
						open_smetka : Chr(48),	// 30
					  close_smetka : Chr(56),	// 38
						open_storno : Chr(85),	// 55
					  close_storno : Chr(86),	// 56
							  stavka : Chr(49),	// 31
							vtor_red : Chr(10),	// 0A
						  kraj_opis : Chr(9),	// 09
							stavka_1 : Chr(32),	// 20
							stavka_2 : Chr(35),	// 23
						  line_feed : Chr(13),	// 0D
									cr : Chr(10),	// 0A
							tarifa_A : Chr(192),	// C0
							tarifa_B : Chr(193),	// C1
							tarifa_C : Chr(194),	// C2
							tarifa_D : Chr(195),	// C3
							  vkupno : Chr(53),	// 35
				  dneven_izvestaj : Chr(69),	// 45
	  dneven_prosiren_izvestaj : Chr(69),	// 45
	period_izvestaj_analiticki : Chr(94),	// 5E
		 period_izvestaj_zbiren : Chr(79),	// 4F
						mkd_artikal : Chr(64),	// 40
					  podesi_vreme : Chr(61),	// 3D
						  vnos_pari : Chr(70),	// 46
};