BartlomiejSkwira
6/19/2013 - 8:21 PM

$PATH

$PATH

#PATH - uruchomienie apki na 2 sposoby, pełna ścieżka lub skrót (ruby). PATH (sciezka przeszukania) wskazuje gdzie leżą pliki inicjujące (najlepiej w 1 miejscu np /bin /usr/local/bin)
#wyśietlenie PATH
echo $PATH
#edycja na stałe .profile
PATH=$PATH:~/bin #wylogowanie