ildar-k
9/14/2018 - 1:33 PM

Constructor

// Constructors
// Kui meil on vaja luua mitu sama tüüpi objekti, siis on kergem luua need etteantud mallist, ehk constructorist
// character constructor
function Char(name, dob){ //contructorile saab anda argumente, mille väärtust saab määrata uut objekti luues
  this.name = name; //viitab constructori argumendi väärtusele
  this.birthday = new Date(dob);
  this.getAge = function() {
    const diff = Date.now() - this.birthday.getTime();
    const ageDate = new Date(diff);
    return Math.abs(ageDate.getUTCFullYear() - 1970);
  };
}

// uue objekti loomine constructorist
let Elf = new Char('Amanda', 9-10-1994);

console.log(Elf.getAge());