langus
9/18/2013 - 12:25 PM

Przekierowanie nowych komputerów i uzytkownikow do konkretnej OU

Przekierowanie nowych komputerów i uzytkownikow do konkretnej OU

redirusr "OU=Users,OU=New,DC=domena,DC=com"
redircmp "OU=Computers,OU=New,DC=domena,DC=com"