genobis
7/26/2017 - 6:16 AM

RMI - komunikacja międzyprocesowa. Przykład deklaracji interfejsu zdalnego i jego implementacji oraz serwera i klienta.

RMI - komunikacja międzyprocesowa. Przykład deklaracji interfejsu zdalnego i jego implementacji oraz serwera i klienta.

//Klient - ładuje rejestr a następnie stuba i wykonuje metodę zdalną
Registry registry = LocateRegistry.getRegistry(9900);
MyService stub = (MyService) registry.lookup("MY_SERVICE");
final boolean result = stub.doSomething();
//Serwer - tworzy obiekt usługi, stuba, a następnie rejestruje
MyService service = new MyServiceImpl();
MyService stub = (MyService) UnicastRemoteObject.exportObject(service, 0);

Registry registry = LocateRegistry.createRegistry(9900);
registry.bind("MY_SERVICE", stub);
package com.example.rmi.impl;

import com.example.rmi.api.MyService

/**
 * Implementacja udostępnianej usługi.
 */
public class MyServiceImpl implements MyService {
  @Override
  public boolean doSomething() {
   System.out.println("Doing something");
   return true;
  } 
}
package com.example.rmi.api;

import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;

/**
 * Interfejs udostępnianej usługi.
 */
public interface MyService extends Remote { 
  boolean doSomething() throws RemoteException; 
}