daniel-plewinski
8/18/2017 - 8:36 PM

PHP Post method

PHP Post method

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

  $pricePerFuel = 0;
  $distance = 0;
  $total = 0;

  if (isset($_POST['car'])) {
    $car = $_POST['car'];
  } else {
    echo 'Nie wybrałeś samochodu';
    return;
  }

  if (isset($_POST['fuelPer100']) && $_POST['fuelPer100'] > 0) {
    $fuelPer100 = round(trim($_POST['fuelPer100']), 2);
  } else {
    echo 'Nie wpisałeś l/100km';
    return;
  }

  //nawet jeśli nie ułamek wyświetli jako pieniądze
  $total = number_format((float) $total, 2, '.', '');
}