NewBengui
8/17/2017 - 2:23 PM

Bootstrap 4

Bootstrap 4

/* Move navbars items to left == ml= moove-to-left == mr= move-to-right*/
<ul class="navbar-nav ml-auto">