cachaito
2/12/2014 - 8:44 PM

Namespaces in module pattern

Tworzenie przestrzeni nazw dla modułów w aplikacji (JS Patterns)

/* 01. deklaracja */

//niebezpiecznie
var myApp = {};

//lepiej
if(typeof myApp === 'undefined') {
 myApp = {};
}

//super
myApp = myApp || {};

/* 02. tworzenie właściwości aplikacji */

//źle - tym sposobem łatwo nadpisać właściwości
myApp.modules.addSomething;

//super - tworzy właściwości tylko w przypadku gdy zadeklarowana aplikacja takowej nie posiada
myApp.nameSpace = function(str) {
  var parts = str.split('.'),
    appName = 'myApp',
    parent = myApp,
    i;
  
  if(parts[0] === appName) {
   parts = parts.splice(1);
  }
  
  for(i = 0; i < parts.length; i++) {
   if(typeof parent[parts[i]] === 'undefined') {
    parent[parts[i]] = {};
   }

   parent = parent[parts[i]];
  }
 
 return parent;
}

myApp.nameSpace('myApp.modules.addSomething');