korhan-Ö
11/5/2016 - 9:35 AM

#Jsp Notes


<% out.print("merhaba dünya");%>

---------------------------------------Javascript ve JSP Kullanımı---------------------------------------

<script language="javascript"> 
     function mesaj(){ 
      <% String ileti="Uzun yol katettim Java Scriptten Geldim"; %>
     var sonuc="<%=ileti%>"; 
     alert(sonuc); 
     } 
   </script>

-----------------------------------Otomatik Sayfa Yenileme-----------------------------------------

<%response.setIntHeader("Refresh", 1); %>

---------------------------------------------Include---------------------------------------------

<%@ include file="altsayfa.jsp" %>
<%@ include file="altsayfa2.html" %>

---------------------------------------------Taglar---------------------------------------------

1.    Declaration Tag (Bildiri Tagı)
Bu tag arasında değişken belirleme ve ya o değişkene değer atama işlemleri yapılmaktadır. Tag’ın ifadesi <%! %> şeklindedir.

2.    Expression Tag (İfade Tagı)
JSP sayfalarımızda Java ifadelerini yazmak için başka bir yöntem. Hiç kullanmadım demsem yeridir. 
Hml kodlama satırında tek adımlık Java ifadeleri için kullanmaktayım. İfade <%= %> şeklindedir.

3.    Directive Tag (Emir Tagı)
JSP sayfamıza özellikler eklemede kullanılır. Bu özellikler kütüphane ekleme, extends kullanma, 
hata sayfaları eklemek, JSP sayafmızın dil özellikleri gibi bir sürü emirler vererek özelleştirebiliriz. Kullanımı ise <%@ %> şeklindedir.

4.    Scriptlet Tag (Kodlama Tagı)
JSP sayfamızda Java kod parçalarını yazmak için kullanılır. Kullanımı <% %> şeklindedir.

---------------------------------------------JSP Request---------------------------------------------

JSP İstek Metodu: <%= request.getMethod() %>
İstek URI: <%= request.getRequestURI() %>
İstek Protokolü: <%= request.getProtocol() %>
Server Adı: <%= request.getServerName() %>
Server Port: <%= request.getServerPort() %>
Uzak Adres: <%= request.getRemoteAddr() %>
Uzak Host: <%= request.getRemoteHost() %>
Local: <%= request.getLocale() %>
Bulunduğun URL: <%=request.getRequestURL()%>