mesutd0nmez
10/3/2016 - 1:02 PM

2-AngularJS-Controller.html

<!--
AngularJs'de en çok kullanılan module ve controller
nesneleri hakkında örnek bir uygulama
-->
 <!DOCTYPE html>
 <html data-ng-app="firstApplication">	
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
		<title>AngularJS Öğreniyorum</title>
		<link rel="stylesheet" href="">
		<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular.min.js"></script>
		<script type="text/javascript">
			var firstApp = angular.module("firstApplication", []);
			firstApp.controller("firstController", function($scope){
				$scope.name = "İlk kez controller kullandım. ::)";
			});
		</script>
	</head>
 
	<body ng-controller="firstController">
		{{name}}
	</body>
 </html>
 
 <!--
 Bu uygulamada 1 modül nasıl yaratılır ve projede nasıl kullanılır onu öğrendik.
 1 kez modülü oluşturduktan sonra içerisine controller nesnesi tanımlanarak bu nesneden
 veriyi expressionlar kullanılarak çekilir.
 -->