cachaito
11/1/2013 - 5:50 PM

$ng-class

<button ng-click="trigger"></button>

//kontroler:
$scope.trigger = function() {
  $scope.mobilne = !$scope.mobilne;
};

//'pokaż-menu' jest w stringu, pojedyncze wyrazu nie muszą!
<div ng-class="{'pokaz-menu' : mobilne}" class="menu">...</div> 


/* drugi sposób */

//kontroler:
$scope.trigger = function() {
  $scope.mobilne = !$scope.mobilne;
};

<div ng-class="{true: 'active', false: 'inactive'}[mobilne]">...</div>


/* inne podjeście */
<div ng-class="{'pokaz-menu' : mobilne === mobileChecked}" class="menu">...</div>

/* inne podejście */
<div ng-class="condition ? 'trueClass' : 'falseClass'">...</div>

/* przykład niezwiązany */
<div ng-class="{ errorClass: isError, warningClass: isWarning, okClass: !isError && !isWarning }">...</div>