ildar-k
2/11/2018 - 9:55 PM

Ruby Hash

Hash on pmst sama, mis on teistes keeltes objekt

car = {
'type' => 'sedan',
'make' => 'Tesla',
'model' => 'Model S',
'year' => '2016',
'color' => 'red'
}
# Kui hash'is on element jutumärkide vahel, ehk string, siis peab ka selle välja kutsuma kui stringi
puts car['type']
# Kui hashis on kasutatud stringiks sümbol, siis tuleb
numbers = {a: 1, b: 2, c: 3, d: 4}
puts numbers[:c]
# hashi uue elemendi lisamine käib nii. Lisada saab nii stringe, arve kui ka teisi hashe, nagu ka massiivis
numbers[:e] = 9
puts numbers
numbers[:g] = 'Klaabu'
puts numbers
# Hashist elemendi kustutamine käib nii
numbers.delete(:d)
# puts numbers
elements = {a: 1, b: 2, c:3, d:4, e:5, f:6, g:7, h:8, i:9}
# võta iga key ja value paar ning väljasta ainult paari väärtus
elements.each{ |k,v| puts v}
elements.each{|k,v| puts "Võtmeks on #{k} ja selle väärtus on #{v}"}
# Võtame objektist iga elemendi võtme-väärtuse paari ja kustuta kõik need, mille väärtus on suurem kui 4
elements.each{|k,v| elements.delete(k) if v > 4}
puts elements
elements[:e] = 5
elements[:f] = 6
puts elements
# Kui on vaja selekteerida hash'ist mida siis kasuta select'i
elements.select{|k,v| v.even?}
puts elements