arozwalak
7/2/2015 - 1:03 PM

Javascript: Funckje wbudowane

Javascript: Funckje wbudowane

isNaN(liczba)

Object Math

Math.pow(2, 3) = 8  // potęga 2^3
Math.sqrt(4) = 2    // pierwiastek kwadratowy
Math.round(9.13) = 9
Math.round(9.56) = 10
Math.floor(9.59) = 9
Math.ceil(9.23) = 10
Math.max(20, 5, 10, 12, 75) = 75
Math.min(20, 5, 10, 12, 75) = 5
Math.abs(-7) = 7
Math.sin(30) = -0.9880316240928618
Math.cos(30) = 0.15425144988758405
Math.tan(45) = 1.6197751905438615
Math.random() = 0.16652965739588
Math.PI = 3.141592653589793
Math.SQRT2 = 1.4142135623730951
Math.SQRT1_2 = 0.7071067811865476

Object Date

var date = new Date();
var date = new Date(1997, 0, 1, 22, 5, 30, 2);
var date = new Date(852152730002);
date.getFullYear();
date.getMonth(); // 0 - 11
date.getDate(); // number of day in date (1st)
date.getDay(); // number of day in week (3 - thursday)
date.getHours();
date.getMinutes();
date.getSeconds();
date.getMilliseconds();
date.getTime();
date.getTimezoneOffset(); // in minutes
date.getUTCFullYear();

date.setFullYear();
date.setMonth();