cachaito
10/24/2014 - 12:52 PM

Obsługa Ruby'owych gemów

#rozwiązuje problem instalacji gemów
https://gist.github.com/luislavena/f064211759ee0f806c88#manual-solution-to-ssl-issue

gem update nazwaGema
gem uninstall nazwaGema

gem update --system
gem install rubygems-update

gem install bundler #instalacja odpowiednika bowera dla Ruby
bundle

gem outdated #pokazuje nieaktualne gemy

gem which rubygems #pokazuje gdzie instalowane są gemy

gem sources -a http://rubygems.org/ #globalna podmiana