krzysztof-w
5/9/2015 - 1:34 PM

hajtoscript.hajto

wende jak importować stdlib...

wende jak zdefiniować main(boolean arg)
   arg?
      wende jak wypisać na ekran "Hello world"...
   a inaczej?
      return ...
   ok...
...