cachaito
2/22/2015 - 11:02 PM

DOM elements child nodes

Zwykle nowe właściwości są szybsze bowiem odróżniają znaczniki HTML od innych węzłów (np. #text) przez co jest ich mniej. < IE9

ver el = document.getElementById('someName');

el.children;        //instead childNodes
el.childElementCount;    //instead childNodes.length
el.firstElementChild;    //instead firstChild
el.lastElementChild;    //instead lastChild
el.nextElementSibling;   //instead nextSibling
el.previousElementSibling; //instead previousSibling