robb33
5/29/2017 - 12:42 PM

angular install fail

angular install fail

  sudo npm update npm -g
  npm --v
  node -v
  sudo npm uninstall -g angular-cli
  sudo npm cache clean
  sudo npm install -g angular-cli@latest