WEBCedrik
2/16/2018 - 9:27 AM

Проверка на число

isNaN(parseFloat(a)) && isFinite(a)