SalihKaya
4/4/2014 - 4:02 PM

Kullanıcıdan 1000 sayı girmesi isteniyor. Girilen sayılar içerisinde bu sayıların ortalamasından daha küçük kaç tane sayı girildiğini bulup

Kullanıcıdan 1000 sayı girmesi isteniyor. Girilen sayılar içerisinde bu sayıların ortalamasından daha küçük kaç tane sayı girildiğini bulup sonucu ekrana yazacak programı C programlama dili ile yazınız.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
float dizi[1000],ort,topla;
int a,say;
main() { for(a=0;a<1000;a++) // dizi değerlerinin girdirilmesi 10 puan
{ printf("%d. sayiyi gir",a+1);
scanf("%f",&dizi[a]);
topla=topla+dizi[a];
}
ort=topla/1000;  // ortalama bulunması 10 puan
for(a=0;a<1000;a++)
if(dizi[a]<ort) say=say+1;  //  şarta göre sayma ve yazdırma 10 puan
printf("%d tane sayi ortalamadan kucuk girildi",say);
getch();
}