patryk-developer
5/17/2018 - 6:37 PM

Parametry reszty

// zmienna arguments w języku JavaScript
/*
function testArguments() {
  if (arguments.length > 0) {
    for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
      console.log("argument[" + i + "] = " + arguments[i]);
    }
  }
}
testArguments(1,2,3,4);
testArguments("pierwszy argument");

Wyniki:
argument[0] = 1
argument[1] = 2
argument[2] = 3
argument[3] = 4
argument[0] = pierwszy argument
//*/


function testArguments(... argArray: number []) {
  if (argArray.length > 0) {
    for (var i = 0; i < argArray.length; i++) {
      console.log(`argArray[${i}] = ${argArray[i]}`);
      // zastosowanie zmiennej arguments języka JavaScript
      console.log(`arguments[${i}] = ${arguments[i]}`)
    }
  }
}
testArguments(9);
testArguments(1,2,3);


// parametr reszty i normalne parametry funkcji
function testNormalAndRestArguments(
  arg1: string,
  arg2, number,
  ...argArray: number[]
) {
}