Levdbas
2/23/2017 - 11:35 AM

Code om standaard programma's te starten tijdens het developen

Code om standaard programma's te starten tijdens het developen

@ECHO OFF
CLS
SET projectPath=D:\server\Ampps\www\woonhuysgouda.dev\wp-content\themes\woonhuysgouda

IF "%COMPUTERNAME%"=="ERIK-PC" (

START C:\Users\Erik\AppData\Local\TogglDesktop\TogglDesktop.exe

atom %projectPath%

cd "D:\server\Ampps"
START Ampps.exe

c:
cd "C:\Program Files\Git"
START git-bash.exe --cd="%projectPath%" -c "gulp watch"

START %projectPath%

exit
) else (
exit
)