szymonzalarski98
9/11/2018 - 6:17 AM

React refs, ref to subcomponent

Wykonując taką operację musimy zdefiniować referencję w stateless komponencie, następnie z niego musimy tą referencję przekazać już do docelowego komponentu. Odpieramy tą referencję jak zwykłe propsy i zapisujemy jako ref docelowego obiektu node.

import React from "react";
// import MyInput from "./my-input";

const MyInput = (props) => {
 return <input 
  ref={props.inputRef}
 />
};

const Stateless = () => {
 let inputRef = null;
 let onClick = () => {
  inputRef.focus();
  console.log(inputRef.value);
 };
 return (
  <div>
   <MyInput
   inputRef={(input) => {inputRef = input}}
    />
   <input type="submit" value="submit" onClick={onClick} />
  </div>
 );
};
export default Stateless;