Suntio
12/10/2017 - 10:17 PM

Fahrenheit(oikeaOppinen)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Fahrenheit(oikeaOppinen)
{
  class MainClass
    {
      public static void Main(string[] args)
      {
        double lämpö = kysyLämpö();
        double fahrenheit = Fahrenheit(lämpö);
        Console.WriteLine(fahrenheit);
      }

      public static double Fahrenheit(double lämpö)

      {
        double fahrenheit = lämpö * 9 / 5 + 32;
        return fahrenheit;

      }

      public static double kysyLämpö()

      {
        Console.Write("Anna lämpötila celsiuksina: ");
        double lämpö = double.Parse(Console.ReadLine());
        return lämpö;
      }
    }
  }