EBOI
9/29/2017 - 8:26 AM

Handler dla zmiany wartości obiektu obserwowanego

Umożliwia dostęp do starej i nowej wartości obiektu

Observable_Object.subscribe( function (newVal) {
 // ..
});
ko.observable.fn.subscribeOldNew = function (callback, target) {
    var oldValue;
    this.subscribe(function (oldVal) {
      oldValue = oldVal;
    }, null, 'beforeChange');

    this.subscribe(function (newValue) {
      callback.call(target, oldValue, newValue);
    });
  };