nordicmaterial2
6/28/2017 - 8:15 AM

Installeer module met Composer

Installeer module met Composer

// ter info: https://www.drupal.org/docs/develop/using-composer/using-composer-with-drupal

composer require drupal/fieldgroup

// gaat ook kijken naar evtl dependencies

drush en fieldgroup

// composer doet niks in DB, dus enablen van modules gebeurt m drush