daniel-plewinski
8/21/2017 - 12:35 PM

Add dynamically to table, dodawanie nowego wiersza do tabeli w js, js formularz i wypełnianie tabeli

Add dynamically to table, dodawanie nowego wiersza do tabeli w js, js formularz i wypełnianie tabeli

 submit.addEventListener("click", function (e) {

   e.preventDefault();

    if (team1.value == team2.value) {
      alert("Drużyny muszą być różne!");
    } else if (points1.value < 0 || points2.value < 0) {
      alert("Gole nie mogą być ujemne!");
    } else {

      // 3. tworzymy wiersz
      var newTr = document.createElement('tr'); // <tr></tr>
      // 4. tworzymy 3 komórki i wstawiamy wartości i inputów
      var newTeam1 = document.createElement('td'); // <td></td>
      var newTeam2 = newTeam1.cloneNode(); // <td></td>
      var newResult = newTeam1.cloneNode(); // <td></td>

      newTeam1.innerHTML = team1.value;
      newTeam2.innerHTML = team2.value;
      newResult.innerHTML = points1.value + " - " + points2.value;

      newTr.appendChild(newTeam1);
      newTr.appendChild(newTeam2);
      newTr.appendChild(newResult);

      // 5. wstawiamy całość do tabeli
      tableBody.appendChild(newTr);


    }
  });