Kcko
3/18/2015 - 1:08 PM

Nette rendering - containers (form)

Nette rendering - containers (form)

<?

public function createComponentRatingForm()
	{
		$form = new Nette\Application\UI\Form;
		$form->setTranslator($this->translator);


		$messages = array(


			'Bylo Vám zboží doručeno včas podle zadaného požadavku?' => 'double-line',
			'Byl/a jste spokojený/á s kvalitou balení a označení?'  => 'double-line',
			'Byl/a jste spokojený/á s kvalitou přepravní služby?'  => 'double-line',
			'Vyhovuje Vám nabídka zboží?'              => 'single-line',
			'Co dalšího byste vylepšil/a?'              => 'single-line',

		);

		
		$container = $form->addContainer('container');

		
		$part = 1;
		foreach ($messages as $message => $class) 
		{
			$part++;
			$sub = $container->addContainer($part);

			$sub->addTextarea('question', $message);
			$sub->addCheckbox('question_checkbox_yes', 'Ano');
			$sub->addCheckbox('question_checkbox_no', 'Ne');
		}


		$form->addSubmit('submit');

		$form->onSuccess[] = $this->submit;


		return $form;
	}
					{form ratingForm}
						<div class="rating-form">
						{foreach $form['container']->components as $name => $container}
							<div class="double-line">
								<div class="headline">
									{$form["container-$name-question"]->caption}	
								</div>
								<div class="inputs">
									{* <textarea placeholder="Komentář" class="common autosize" rows="1"></textarea> *}
									{input container-$name-question class => "common autosize", rows => "1"}
									<!-- <input type="text" class="common" placeholder="Komentář" /> -->
									<div class="radio-group">
										<label class="fakeradio">
							      	{input container-$name-question_checkbox_yes}

								      <span class="fakeradio">
								        <span></span>
								      </span>  
								      <span class="text">{$form["container-$name-question_checkbox_yes"]->caption}</span> 
							      </label>								
							      <label class="fakeradio">
							      	{input container-$name-question_checkbox_no}
								      <span class="fakeradio">
								        <span></span>
								      </span>  
								      <span class="text">{$form["container-$name-question_checkbox_no"]->caption}</span> 
							      </label>
						      </div>
								</div>
							</div>
							{/foreach}
							

							<div>
								<a class="cart-button arrow-right blue formSubmit" href=""><span class="inner">{_}Odeslat{/_}</span></a>
							</div>

						</div>
						{input submit class => "nod"}
					{/form}