Kcko
10/16/2013 - 2:20 PM

Jquery plugin - tiny - ukázkový

Jquery plugin - tiny - ukázkový

(function($) {
  $.fn.extend({
   check : function() {
     return this.filter(":radio, :checkbox").attr("checked", true);
   },
   uncheck : function() {
     return this.filter(":radio, :checkbox").removeAttr("checked");
   }
  });
}(jQuery));