vaiwa
4/25/2015 - 6:37 PM

bash scripts

bash scripts

# smaz vsechny soubory .pdf v aktuálním adresáři
for a in *.pdf
do
rm $a
done

# stáhne obrázky 10-20
for a in $(seq 10 20)
do wget http://www.masinky.cz/obr${a}.jpg
done