SalihKaya
11/12/2014 - 7:37 PM

Eleman sayısı klavyeden girilerek bir sayısal dizi oluşturulacaktır. Diziye 0-1000 arasında rastgele tek ve 5(beş) in katlarında değer atana

Eleman sayısı klavyeden girilerek bir sayısal dizi oluşturulacaktır. Diziye 0-1000 arasında rastgele tek ve 5(beş) in katlarında değer atanacaktır. Diziye değer atandıktan sonra dizi elemanları ekrana yazdırılacaktır. Bu işlemin kodları yazınız.

int elemanSayisi = 0, sonuc = 0, rastgeleSayi = 0;
      Console.Write("Dizinin Eleman Sayısını Girin : ");
      elemanSayisi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[] dizi = new int[elemanSayisi];
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        sonuc = 0;
        do
        {
          rastgeleSayi = rnd.Next(0, 1000);
          if (rastgeleSayi % 2 != 0 && rastgeleSayi % 5 == 0)
          {
            dizi[i] = rastgeleSayi;
            sonuc = 1;
          }
           
 
        } while (sonuc!=1);
 
 
        Console.WriteLine(dizi[i]);
      }