k911a
8/12/2017 - 8:12 PM

Скрипт для виджета ReClick 3.0 7. Дополнительные реклики

Скрипт для виджета ReClick 3.0

  1. Дополнительные реклики
function rc305(t){function o(t,i){t.attr("data-event")==i&&(+t.attr("data-count-val")<+t.attr("data-count-max")||"0"==t.attr("data-count-max"))&&setTimeout(function(){$(t.attr("data-target")).click().mousedown().mouseup(),+t.attr("data-count-max")>0&&t.attr("data-count-val",+t.attr("data-count-val")+1)},+t.attr("data-delay"))}$=t.S;var a=[t.donor_1,t.donor_2,t.donor_3,t.donor_4,t.donor_5,t.donor_6,t.donor_7,t.donor_8,t.donor_9,t.donor_10,t.donor_11,t.donor_12,t.donor_13,t.donor_14,t.donor_15,t.donor_16,t.donor_17,t.donor_18,t.donor_19,t.donor_20],r=[t.target_1,t.target_2,t.target_3,t.target_4,t.target_5,t.target_6,t.target_7,t.target_8,t.target_9,t.target_10,t.target_11,t.target_12,t.target_13,t.target_14,t.target_15,t.target_16,t.target_17,t.target_18,t.target_19,t.target_20],n=[],e=[],s=0;for(i=0;i<20;i++)""==$.trim(a[i])&&i<10&&console.log("ReClick 3.0: Ошибка! В дополнительных рекликах (1) обнаружено не заданное значение в параметре ''Откуда''."),""==$.trim(a[i])&&i>9&&console.log("ReClick 3.0: Ошибка! В дополнительных рекликах (2) обнаружено не заданное значение в параметре ''Откуда''."),""==$.trim(r[i])&&i<10&&console.log("ReClick 3.0: Ошибка! В дополнительных рекликах (1) обнаружено не заданное значение в параметре ''Куда''."),""==$.trim(r[i])&&i>9&&console.log("ReClick 3.0: Ошибка! В дополнительных рекликах (2) обнаружено не заданное значение в параметре ''Куда''."),""!=$.trim(a[i])&&""!=$.trim(r[i])&&(n[i]=$.trim(a[i].split("|")[0]),$(n[i]).attr("data-target",$.trim(r[i])),$(n[i]).attr("data-event","click"),$(n[i]).css("cursor","pointer"),$(n[i]).attr("data-delay","0"),$(n[i]).attr("data-count-max","0"),$(n[i]).attr("data-count-val","0"),a[i].split("|").length-1==1&&$(n[i]).attr("data-event",$.trim(a[i].split("|")[1])),a[i].split("|").length-1==2&&($(n[i]).attr("data-event",$.trim(a[i].split("|")[1])),$(n[i]).css("cursor",$.trim(a[i].split("|")[2]))),a[i].split("|").length-1==3&&($(n[i]).attr("data-event",$.trim(a[i].split("|")[1])),$(n[i]).css("cursor",$.trim(a[i].split("|")[2])),$(n[i]).attr("data-delay",$.trim(a[i].split("|")[3]))),a[i].split("|").length-1==4&&($(n[i]).attr("data-event",$.trim(a[i].split("|")[1])),$(n[i]).css("cursor",$.trim(a[i].split("|")[2])),$(n[i]).attr("data-delay",$.trim(a[i].split("|")[3])),$(n[i]).attr("data-count-max",$.trim(a[i].split("|")[4])))),""!=$.trim(a[i])&&""!=$.trim(r[i])||(n[i]="");for(i=0;i<20;i++)""!=n[i]&&(e[s]=n[i],s++);n=e,$(n.join(", ")).on("click",function(){o($(this),"click")}),$(n.join(", ")).on("dblclick",function(){o($(this),"dblclick")}),$(n.join(", ")).on("mouseenter",function(){o($(this),"mouseenter")}),$(n.join(", ")).on("mouseleave",function(){o($(this),"mouseleave")}),$(n.join(", ")).on("mousemove",function(){o($(this),"mousemove")}),$(n.join(", ")).on("focus",function(){o($(this),"focus")}),$(n.join(", ")).on("keypress",function(){o($(this),"keypress")}),$(n.join(", ")).on("keydown",function(){o($(this),"keydown")}),$(n.join(", ")).on("keyup",function(){o($(this),"keyup")})}