FatihBozik
12/14/2014 - 7:45 PM

Kabarcık Sıralama Algoritması

Kabarcık Sıralama Algoritması

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 *   				  The Bubble Sort Algoritması                         *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
 
 yöntem bubblesort(a_1, ... , a_n | n >= 2 için reel sayılar olmak üzere)
 for i := 1 to n-1
  for j := 1 to n-i
    if a_j > a_(j+1) then değiştir a_j, a_(j+1)
 
 {a_1, ... , a_n artan sırada}